Elektrorevize

K čemu slouží elektrorevize?

  • Snižují pravděpodobnost poškození elektroinstalace. Zajišťují Vaši bezpečnost a šetří peníze.
  • Elektrorevize jsou zakotveny (uzákoněny) v zákoníku práce (zákon č. 174/1968 Sb., č. 251/2005 Sb., č. 488/2000 Sb.). Pokud nedodržujete povinnost pravidelných elektrorevizí, vystavujete se problémům a vysokým pokutám ze strany inspektorátů bezpečnosti práce (např. při následném vyšetřování úrazu zaměstnanců, či jednotlivých majetkových škod).
  • Správně a včas provedená elektrorevize slouží jako doklad pro pojišťovnu v případě zranění Vašich zaměstnanců nebo poškození elektroinstalace. Elektrorevize je dokumentem, kterým fyzická, čí právnická osoba dokazuje rozsah své odpovědnosti.

Nabízíme služby v oblasti elektrorevizí

  • Bytových prostor, rodinných domů, komerčních objektů a jiných provozních objektů a elektrospotřebičů do 1000V.
  • Prostory a provozovny s nebezpečím výbuchu.
  • Revize hromosvodů.
  • Jiných elektronických zařízení po osobní konzultaci.